Chat Zalo
Chat Facebook

Goi Hotline

Thời trang nữ vinh 37Mỹ phẩm Lamer Việt Nam
Trang chủ

Thẻ Vip Cho Khách Hàng

Thẻ Vip Cho Khách Hàng
1. Thẻ VIP Silver Member
- Khi khách hàng có tổng hóa đơn tích lũy trên 4 triệu. Điểm tích lũy tối thiểu: 10 điểm*
- Giảm giá vĩnh viễn 5% cho tất cả các đơn hàng phát sinh sau khi trờ thành VIP Silver Member
- Giảm 15% cho đơn hàng vào ngày sinh nhật mà khách hàng đã đăng kí
- Nhận diện KH VIP, quyền chăm sóc, hỗ trợ đặc biệt
* Với mỗi 300k giá trị hóa đơn, khách hàng tích lũy 1 điểm. Nhận ngay thêm 1 Phiếu giảm giá (voucher) TRỊ GIÁ 50.000 Đ cho mỗi lần đạt đến 10 điểm tích lũy được. Chương trình áp dụng với các sản phẩm nguyên giá
2. Thẻ VIP Gold Member
- Khi khách hàng có tổng hóa đơn tích lũy trên 6 triệu. Điểm tích lũy tối thiểu: 10 điểm*
- Giảm giá vĩnh viễn 10% cho tất cả các đơn hàng phát sinh sau khi trờ thành VIP Gold Member
- Giảm 20% cho đơn hàng vào ngày sinh nhật mà khách hàng đã đăng kí
- Nhận diện KH VIP, quyền chăm sóc, hỗ trợ đặc biệt
* Với mỗi 300k giá trị hóa đơn, khách hàng tích lũy 1 điểm. Nhận ngay thêm 1 Phiếu giảm giá (voucher) TRỊ GIÁ 100.000 Đ cho mỗi lần đạt đến 10 điểm tích lũy được. Chương trình áp dụng với các sản phẩm nguyên giá.
 

Số 36 - Đ. Nguyễn Kiệm - P. Trường Thi - TP.Vinh- Nghệ An 

Tell: 0979037801