Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0979.037.801
Thời trang nữ vinh 37Mỹ phẩm Lamer Việt Nam
Trang chủ

Thẻ Vip Cho Khách Hàng

Thẻ Vip Cho Khách Hàng
1. Thẻ VIP Silver Member
- Khi khách hàng có tổng hóa đơn tích lũy trên 4 triệu. Điểm tích lũy tối thiểu: 10 điểm*
- Giảm giá vĩnh viễn 5% cho tất cả các đơn hàng phát sinh sau khi trờ thành VIP Silver Member
- Giảm 15% cho đơn hàng vào ngày sinh nhật mà khách hàng đã đăng kí
- Nhận diện KH VIP, quyền chăm sóc, hỗ trợ đặc biệt
* Với mỗi 300k giá trị hóa đơn, khách hàng tích lũy 1 điểm. Nhận ngay thêm 1 Phiếu giảm giá (voucher) TRỊ GIÁ 50.000 Đ cho mỗi lần đạt đến 10 điểm tích lũy được. Chương trình áp dụng với các sản phẩm nguyên giá
2. Thẻ VIP Gold Member
- Khi khách hàng có tổng hóa đơn tích lũy trên 6 triệu. Điểm tích lũy tối thiểu: 10 điểm*
- Giảm giá vĩnh viễn 10% cho tất cả các đơn hàng phát sinh sau khi trờ thành VIP Gold Member
- Giảm 20% cho đơn hàng vào ngày sinh nhật mà khách hàng đã đăng kí
- Nhận diện KH VIP, quyền chăm sóc, hỗ trợ đặc biệt
* Với mỗi 300k giá trị hóa đơn, khách hàng tích lũy 1 điểm. Nhận ngay thêm 1 Phiếu giảm giá (voucher) TRỊ GIÁ 100.000 Đ cho mỗi lần đạt đến 10 điểm tích lũy được. Chương trình áp dụng với các sản phẩm nguyên giá.
 

 Tp Vinh- Nghệ An 

Tell: 0979037801